Geoturystyka

Wiadomości

29/30.01.2011 Trzynasty Zimak

Serdecznie zapraszamy na Trzynasty Zimak (zimowy biwak), który odbędzie się w dniach 29/30.01.2011. W planie: przejście szlakiem niebieskim z Rycerki do Chatki "Skalanka" (http://www.chatkaskalanka.pl/), wieczór muzyczny w Chatce (wystąpi Szymon Kreczmer: http://nutyzkrawculi.blogspot.com/) i nocleg pod namiotami obok Chatki. Mniej doświadczonym proponujemy wariant "light" z noclegiem wewnątrz. Udział bezpłatny. W Zimaku uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia (warunek konieczny udziału) przyjmuje Kuba Terakowski: terakowski@gmail.com

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour