Geoturystyka

Relacje z podróży - Europa

Błędne Skały i Szczeliniec Wielki - w labiryncie.

Błędne Skały i Szczeliniec Wielki - w labiryncie.

Góry Stołowe są częścią Sudetów. Góry Sudety nazywane są górami zrębowymi lub załomowymi ze względu na swoją budowę tektoniczną. Jest to stary górotwór - utworzony w proterozoiku i paleozoiku, choć sam zrębowy charakter pochodzi dopiero z miocenu. Występują tu skały najczęściej krystaliczne - magmowe i metamorficzne, które poza Sudetami w Polsce występują tylko w Karpatach. Góry Stołowe zbudowane są z charakterystycznych kompleksów piaskowców, przedzielonych utworami marglistymi. Są to skały górno kredowe. Charakteryzują się tym, iż cios w tych skałach dzieli je na równoległościenne lub prostopadłościenne bloki. Stąd nazywane są piaskowcami ciosowymi. W szczeliny ciosu dostawała się woda lub śnieg i rozpoczynał się proces erozji, którego skutki możemy dziś oglądać w Błędnych Skałach lub w Szczelińcu Wielkim. Innymi czynnikami niszczącymi jest proces wietrzenia, w tym zamróz, sufozja oraz oddziaływanie świata organicznego.

Czytaj więcej...

Czynne wulkany Europy: Wezuwiusz

Czynne wulkany Europy: Wezuwiusz

Wezuwiusz to słynny wulkan wznoszący się nad zatoką neapolitańską (Włochy) na wysokość 1270 m n.p.m. Średnica krateru wynosi ok. 700m a głębokość wynosi ok. 300 m. Historia Wezuwiusza usytuowanego na uskoku sięga ok. 600 tys. lat. W najdłuższym, pierwszym okresie powstała rozległa podstawa zbudowana z trachitów i tufów. W okresie drugim powstawały głównie bazalty, a w ostatnich 3 tys. lat leukotefryty. Charakterystyczna "bimodalna" sylwetka wiąże się z usytuowaniem obecnego stożka wulkanicznego w obrębie fragmentu kaldery (o średnicy 3.5 km) starego stożka (kaldera Somma), którego wysokość szacuje się na 2500 m n.p.m.

Czytaj więcej...


26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour