Geoturystyka

Relacje z podróży - Azja

Zatoka Ha Long, Zatoka Spadających Smoków

÷Wietnam, Półwysep Indochiński

Zatoka Ha Long (Zatoka Spadających Smoków) to główna atrakcja turystyczna Wietnamu, którą odwiedza rocznie blisko 3 mln turystów (w tym ok 1 mln spoza Wietnamu). Niestety turystów z Polski jest bardzo niewielu (inf. dyrektora Departamentu Zarządzającego Ngo Van Hung, nawiasem mówiąc absolwenta krakowskiej AGH).

1Ha Long leży w prowincji Quang Ninh w północno-wschodniej części Wietnamu. Cechą charakterystyczną zatoki jest 1969 wysp leżących na obszarze ponad 1500 km2. Wydzielone 434 km2 z 775 wyspami i setkami jaskiń obejmuje obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa. Ha Long jest wspaniałym przykładem krajobrazu powstałego w efekcie silnie rozwiniętych zjawisk krasowych (proces rozpuszczania skał przez wodę) trwających ponad 100 mln lat. Zatoka i wybrzeże to specyficzny ekosystem (bogaty świat setek gatunków ryb, bentosu i nektonu, w tym ponad 150 gatunków szczególnie cennych korali).

2Pod koniec ery paleozoicznej, w karbonie i permie (około 340 - 240 mln lat temu) w płytkim i ciepłym morzu powstał gruby (kilka tys. metrów) kompleks wapieni (formacje Cat Ba i Quang Hanh), które stanowią podłoże struktury geologicznej Ha Long.W erze mezozoicznej (około 240 - 70 mln lat temu) skorupa ziemska w tym rejonie poddana była intensywnym, choć powolnym, ruchom tektonicznym, które doprowadziły do zdeformowania (fałdy, uskoki) i wypiętrzenia obszaru. Później, w efekcie wielokrotnych transgresji i regresji morskich (wkraczania i wycofywania się morza) formacje poddawane były intensywnej erozji, którą w ostatnich 2 mln lat wspomogły procesy krasowe wywołane obfitymi opadami deszczu. W efekcie powstała niezwykle urozmaicona morfologicznie powierzchnia z wieloma wyniesieniami, zagłębieniami i jaskiniami. Obecnie te wyniesienia to wyspy o zróżnicowanej powierzchni (kilkadziesiąt m2 do kilku km2) i wysokości (nawet ponad 200 m n.p.m.). Ich cechą charakterystyczną są strome, prawie pionowe ściany skalne.

3Ha Long jest wspaniałym przykładem naturalnego krajobrazu powstałego w efekcie współdziałania wielu procesów: sedymentacji i erozji morskiej, ruchów tektonicznych i krasu. Jest także rejonem koncentracji wielu specyficznych ekosystemów: deszczowych lasów tropikalnych, lasów mangrowych (namorzynowych), raf koralowych, przymorskich bagien. Wyspy są miejscem wielu ciekawych odkryć archeologicznych, które dokumentują fakt ich zamieszkania już 25 tys lat temu.

 Dla zwykłego turysty to jednak przede wszystkim imponujący zespół majestatycznych wapiennych wysp-skał, sterczących dziesiątki i setki metrów powyżej poziomu morza. Na wielu pionowych ścianach skalnych widoczne poziome lub pofałdowane ławice białoszarych wapieni.

Zagospodarowanie turystyczne: Bardzo wiele hoteli różnych wielkości i klasy. W sumie ponad 5700 pokoi.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour