Geoturystyka

Relacje z podróży - Antarktyda

Góra Vinson - przygoda z Antarktydą 2001

Góra Vinson - przygoda z Antarktydą 2001

Jest koniec października, z ciekawości wysyłam e-mail do Adventure Network International sprawdzić jakie warunki proponują, żeby zdobyć Mt. Vinson. Zaznaczyłem, że zainteresowany jestem wyłącznie podróżą z Punta Arenas do Patriot Hills i dalej do bazy pod Vinsonem.

Za dwa dni dostaję odpowiedź, że i owszem mogę lecieć na Vinsona lecz, po pierwsze nie obsługują wcale wypraw solowych, po drugie mogę przyjechać z kimś pod warunkiem, że ja albo ten drugi będzie miał potwierdzone uprawnienia przewodnika górskiego (międzynarodowe uprawnienia). Kiedyś o tym myślałem ale praca, praca, a poza tym to, że lubię wspinać się po górach nie znaczy że muszę być przewodnikiem, radzę sobie zupełnie dobrze. Podobno tak ostre warunki, postawiła im firma ubezpieczeniowa, ze względu na wysokie koszty ewentualnej akcji ratunkowej.

Czytaj więcej...


26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour