Geoturystyka

Czasopismo

GEOTOURISM (Geoturystyka) jest czasopismem naukowym Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica, wydawanym wspólnie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kwartalnik "GEOTOURISM (Geoturystyka)" jest indeksowany w nastepujących bazach czasopism: BazTech, Index Copernicus.


Szanowni Autorzy i Czytelnicy 

magazynu GEOTOURISM (Geoturystyka),

Informujemy, ze poczynając do 2014 roku JEDYNA OFICJALNA strona internetowa magazynu GEOTOURISM (Geoturystyka) jest dostępna pod adresem:

journals.agh.edu.pl/geotour 

Są tam dostępne cyfrowe wersje magazynu, poczynając od rocznika 2009, oraz wszelkie informacje dotyczące możliwości publikowania artykułów na łamach naszego magazynu.

Jest to również jedyne miejsce za pomocą którego, po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu (bezpłatnie), można składać artykuły do publikacji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia

nowej strony magazynu GEOTOURISM (Geoturystyka)

Z poważaniem Redakcja magazynu

GEOTOURISM (Geoturystyka)


26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour