Geoturystyka

Atrakcje geoturystyczne - Europa

Błotne wulkany

÷Europa, Rumunia, Karpaty Wschodnie

WulkblotDwa sąsiadujące ze sobą zgrupowania błotnych wulkanów w miejscowościach Pâclele Mari (Wielkie) i Pâclele Mici (Małe) w Rumunii w regionie Buzău. Powstały one w wyniku naturalnych erupcji gazu ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Obie miejscowości znajdują się w kotlinie Berca, która powstała na osi antykliny Berca-Arbănaşi (przykład inwersji rzeźby). Mechanizm działania wulkanów błotnych wygląda mniej więcej następująco. Gaz ziemny wydobywa się ze złoża ku powierzchni wykorzystując płaszczyzny uskoków poprzecznych do osi antykliny. Niesie on ze sobą wodę, która niejako po drodze ku powierzchni rozmiękcza podatne osady, z których powstaje błoto. W efekcie na powierzchnię terenu wypływa błoto, z którego wydobywają się pęcherze gazu. Tam gdzie błoto jest rzadkie wygląda to trochę jak gotująca się woda, choć wulkany te są zupełnie zimne. Jeśli błoto jest gęściejsze pęcherze gazu wydobywają się rzadziej, ale za to wyrzucają w powietrze strzępy błota. Wysychające błoto tworzy miniaturowe formy stożków i kraterów (największe osiągają 4-6 m średnicy). Są to formy nietrwałe, łatwo rozmywane przez deszcze. Na miejscu zniszczonych rozwijają się nowe stożki wulkaniczne i kratery. Jedyną rośliną, która da rady rosnąć na obrzeżach wulkanów jest Nitraria schoberi, pospolita w Azji Środkowej. Ma ona tu swoje jedyne stanowisko w Rumunii, na zachodniej granicy swojego zasięgu.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour