Geoturystyka

Atrakcje geoturystyczne - Europa

Przełom Wieprzówki przez łupki wierzowskie

÷Europa, Polska, Beskid Mały

foto11Współcześnie tworzący się epigenetyczny przełom potoku Wieprzówka zwanego również Rzyczanką. Znajduje się on na południe od Andrychowa na pograniczu miejscowości Zagórnik i Sułkowice. Jest to jedno z niewielu miejsc gdzie można przyłapać geologię na gorącym uczynku. To w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w wyniku kolejnych gwałtownych wezbrań Wieprzówki nastąpiło odsłonięcie wychodni czarnych łupków wierzowskich wieku kredowego spod leżących wyżej aluwiów. Wody potoku łatwo rozcinają warstwy łupków tworząc niewysokie kaskady, gardziele i kotły eworsyjne. Przełom jest wciąż intensywnie modelowany przez wody potoku toteż kolejne jego opisy szybko się dezaktualizują. Różne są również dane na temat długości przełomowego odcinka potoku. Oscylują one pomiędzy 125 a 200 m. Najlepiej, więc obejrzeć ten zakątek na własne oczy. Dojazd do Andrychowa (liczne busy a ponadto kolej) a następnie pieszo w górę Wieprzówki. Możliwy także dojazd komunikacją miejską z Andrychowa w kierunku Rzyk.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour