Geoturystyka

Atrakcje geoturystyczne - Europa

Kopalnia Soli w Praid

÷Europa, Rumunia, Siedmiogród

foto6Kopalnia soli udostępniona do zwiedzania i dla celów leczniczych. Według legendy do tej kopalni św. Kinga wrzuciła pierścień, który potem odnaleziono w Wieliczce. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Tradycje wydobycia soli w okolicach miejscowości Praid i Sovata sięgają czasów rzymskich. Jednakże przez wieki sól wydobywano metodą odkrywkową. Początek wydobycia metoda głębinową przypada dopiero na rok 1762. Pierwsza kopalnia nosiła imię „József”. W XIX i XX wieku powstawały kolejne kopalnie eksploatujące największe w Rumunii złoże soli. W poziomie ma ono kształt elipsy o średnicach 1.2 i 14 km. Wiek geologiczny złoża od dolnego badenu do środkowego miocenu. Obecnie eksploatacja soli sięga głębokości 320 m od powierzchni. Wykorzystanie części kopalni do celów klimatoterapii rozpoczęto w 1960 roku a od roku 1980 udostępniono dla kuracjuszy i turystów część kopalni na głębokości 120 m od powierzchni. Olbrzymie komory kopalni rozmiarami przypominają hale supermarketów. Są one oświetlone i wyposażone w urządzenia gimnastyczno-rekreacyjne. Wygodne ławki zapewniają możliwość odpoczynku. W kopalni znajduje się również kaplica ekumeniczna pw. św. Jana Nepomucena oraz wystawa przedstawiająca historię górnictwa solnego w okolicach Praid.
Dojazd do miejscowości Praid autobusem lub samochodem. Kasy biletowe znajdują się w pobliżu centrum miejscowości. Spod kas turyści są przewożeni w głąb kopalni autobusami.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour