Geoturystyka

Atrakcje geoturystyczne - Europa

Jezioro Niedźwiedzie (Lacul Ursu)

÷Europa, Rumunia, Siedmiogród

jezioro_niedzwiedzieNajwiększy heliotermiczny zbiornik wodny Europy. Powierzchnia 40235 m2 maksymalna głębokość 18.4 m. Powstało w 1875 roku w wyniku zapadania gruntu nad pustką powstałą w wyniku rozpuszczania przez wodę pokładów soli. Woda w jeziorze jest słona i ciepła. Specyficzne warunki geologiczno-hydrologiczne ukształtowały unikalny reżim zasolenia i temperatury wód jeziora. Potoki Toplita i Auriu wnoszą do jeziora wodę słodką, która nie miesza się z wodą słoną, lecz tworzy na powierzchni warstwę wód o zasoleniu 6-25 g/l. Zasolenie gwałtownie rośnie na głębokości 2-3m do wartości 240-280 g/l. Głębiej, aż do dna zasolenie wynosi 250 – 290 g/l, a maksymalne stężenie soli w wodach jeziora to 310 g/l. Słona woda dopływa z sąsiedniego jeziora Rosu (Czerwone), na którego brzegach występują wychodnie soli kamiennej. Woda słodka odpływa do położonego niżej jeziora Alunis. Temperatura wody przy powierzchni jest uzależniona od pogody i od pory roku. Na głębokości 1.5-2.5 m wzrasta gwałtownie, ale również wykazuje wahania w ciągu roku. Pod koniec czerwca temperatura na tej głębokości może przekraczać 500C, a zatem różnica temperatury w stosunku do powierzchni może wynosić 32-340C. Na głębokości 5-6 m i głębiej temperatura utrzymuje się w ciągu całego roku na poziomie 21-260C.
Wody jeziora oraz słone namuły są wykorzystywane dla celów leczniczych. Jezioro Niedźwiedzie wchodzi w skład rezerwatu przyrody, który obejmuje ponadto sąsiednie obszary leśne wraz z kilkoma innymi słonymi jeziorami. Jezioro znajduje się w miejscowości Sovata, do której można bez trudu dojechać samochodem, autobusem lub busem. W miejscowości dominuje język węgierski.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour