Geoturystyka

Atrakcje geoturystyczne - Europa

Solna Dolina k. Praid (Canionul de Sare de Praid)

÷Europa, Rumunia, Siedmiogród

zdjdolsolnaObiekt unikalny w skali światowej z uwagi na naturalne odsłonięcia soli kamiennej w warunkach wilgotnego klimatu (roczna suma opadów 800-1000 mm). Przełomowa dolina potoku Corund przez wzgórze Sόháta koło miejscowości Praid. Solne skały występujące na zboczach doliny zawdzięczają swoje powstanie równoczesnemu działaniu trzech głównych czynników. Pierwszy z nich to wyjątkowo silny ruch halokinetyczny wypychający osady solne ku powierzchni poprzez zalegające wyżej warstwy młodszych osadów. Drugi to erozja fluwialna potoku Corund, który modeluje dolinę podcinając jej zbocza. Wody potoku wynoszą zarazem rozpuszczoną sól. Trzeci to rozpuszczająca działalność wód opadowych. Wody te nieustannie rozpuszczają solne skały, tworząc charakterystyczne żłobki i spiczaste formy na ich powierzchni. Nie dochodzi jednak do całkowitego zniszczenia form skalnych gdyż ruch halokinetyczny wypycha na powierzchnię wciąż nowe partie solnych osadów. W solnych skałach rozwijają się typowe, choć nietrwałe formy krasowe. Na podłożu obfitującym w sól rozwinęła się charakterystyczna roślinność. Dolina jest rezerwatem przyrody. Dojazd do miejscowości Praid, stąd pieszo w górę potoku Corund. Możliwy jest także dojazd w okolice górnego krańca przełomu i przejście w dół doliny. Okolica zamieszkała przez węgierskojęzyczną grupę etniczną Szeklerów.

26

AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
link: journals.agh.edu.pl/geotour